VIDEOŠKOLA
JAK NATÁČET A STŘÍHAT VIDEA

JAK SPRÁVNĚ NATÁČET

V dnešní době jsou video kamery, fotoaparáty či mobilní zařízení, které umí natáčet záběry dostupné každému, ale ne každý umí natočit koukatelné video. V naší mini sérii videoškoly neboli ve video kuchařce se budeme zabývat základy natáčení kamerou nebo fotoaparátem, střihem natočeného materiálu a jako bonus dodáme návod, "Jak správně natáčet video na mobilní zařízení".

Mini sérii můžete sledovat jak na našich stránkách, tak také na stránkách Facebooku. Link na videoškolu uvádíme níže https://www.facebook.com/Videoškola

Jak natáčet kamerou nebo fotoaparátem - Každý se rád chlubí svými vzpomínkami nebo zážitky, které prožil a ty se snaží zaznamenat nejen na fotografii, ale také na kameru nebo fotoaparát či mobil. Zážitky nejsou tvořeny jen tím, co vidíte a slyšíte, ale hlavně emocemi, které se kvalitním videem přenesou do paměti člověka a vyvolávají pocit uspokojení. Emoce, které divák dostává kvalitním videm, vyvolávají zájem vidět dílo znovu a znovu, těšení se na další videa a kdo ví, možná taktéž vyvolají inspiraci k vlastním zážitkům diváka. Pokud máte zájem dělat kvalitní a koukatelná videa, budeme na našich Facebook stránkách a na webových stránkách www.foto-video-jrlion.cz, postupně zveřejňovat návody a tipy "jak na to".

Existují samozřejmě preciznější postupy kameramanského umu, ale také jsou mnohem náročnější a to z kapacitních důvodů není možné na těchto stránkách dopodrobna popisovat. Berte proto tyto návody jako rychlokurz "Jak správně natáčet a stříhat" neboli tipy a rady z naší dosavadní praxe.

Kameramanské desatero

4. Získejte kombinace záběrů - Natočte kombinaci záběrů zdálky a zblízka. Pořiďte panoramatické záběry, které obsáhnou celou scénu, a zaměřte se zblízka na hlavní událost. Pokud je celé video tvořeno stejným typem záběrů, rychle začne být nudné.

5. Myslete ve scénách - Chystáte se upravovat své celodenní filmování v softwaru? Takže na to při natáčení myslete. Rozhodněte se, co chcete upravit, a ujistěte se, že máte všechny záběry, které potřebujete ke ztvárnění požadovaného příběhu. Velké široké záběry připraví scénu, záběry zblízka vám pak umožní přitáhnout pozornost na hlavní akci.

6. Přesah - Zapněte kameru pár sekund předem a nepřestávejte filmovat ještě pár sekund poté, co si myslíte, že je záběr pořízen. Díky tomu vždy získáte prostor při úpravách, abyste mohli záběr oříznout nebo nechat pomalu se ztrácet či mizet v dálce.

7. Dávejte pozor na faktory potlačující záběr - Kamera automaticky upraví expozici pokaždé, když přecházíte mezi tmavými a světlými místy. Dávejte proto pozor, abyste nefilmovali před okny a světly nebo vypněte funkci automatické expozice. Podobně platí, že pokud je v záběru mnoho pohybu, vypněte funkci automatického zaostření a pak zaostření nastavte ručně.

Osvojte si deset rad, které by měl znát a dodržovat každý kameraman, který chce mít kvalitní záběry. Kvalitní záběry jsou pro udržení pozornosti diváka nejdůležitější.

1. Naplánujte si záběr - Nic neposkytuje vyšší šanci získání požadovaných záběrů než vědomí, co se má stát, kdy se to má stát a kde se to má stát. Udělejte si co nejjasnější představu o tom, co chcete získat, ještě předtím, než dorazíte na požadované místo. Sníží se tím pravděpodobnost, že přijdete o nejdůležitější okamžiky.

2. Stůjte pevně - Postavte se vzpřímeně s nohama mírně od sebe a kameru držte oběma rukama, aby byla stabilní. Pokud kamerou pohybujete, postupujte jemně a účelově. Před pohnutím se rozhodněte, kde se zastavíte, a plně se soustřeďte na stabilní a neuspěchaný pohyb. Nepoužívejte příliš často funkci přiblížení tedy zoom, a pokud máte pochybnosti, nepohybujte se.

3. Vyhýbejte se dlouhým přiblížením - Čím větší přiblížení použijete (zoomování), tím více budou záběry roztřesené, protože při vyšších úrovních přiblížení se zvýrazní i ten nejjemnější pohyb. Zkuste se dostat co nejblíže k danému předmětu, a pokud to není možné, opřete se o pevný objekt.

8. Prostor pro pohled - Pokud filmujete osoby, které se dívají doleva nebo doprava, posuňte kameru tak, aby měly dostatek místa před nosem. Pokud tyto osoby zaberete tak, že jejich tváře budou na okraji obrazovky, nebude záběr vypadat vyváženě.  

9. Oči ve třetině - Pokud se v záběru soustředíte na lidi, zkuste záběr vyvážit tak, aby jejich oči byly v dolní třetině obrazovky. Díky tomu bude při jakémkoli zarámování záběr vždy vypadat vyváženě.

10. Pořizujte dějové odbočky - Nenatáčejte jen akce. Pořizujte příležitostné záběry na reakce lidí na cokoli, co filmujete. Zkuste získat neobvyklé záběry na místní architekturu nebo objekty ve stejné místnosti. Tyto záběry budete moci použít později při úpravách záběrů pořízených při hlavní akci nebo momentů, kdy hlavní záběr není zcela dokonalý.