FOTOŠKOLA
JAK FOTOGRAFOVAT

JAK SPRÁVNĚ FOTOGRAFOVAT

Téma fotografie je široké, že nelze poskytnou přesný návod na fotografování, jelikož každá oblast fotografie má svá specifika. 

Jinak se fotografuje portrét, reportáž, architektura, hudební koncert, gastronomie, ples či svatba. Ale i přesto je možné shrnout vše do několika základních pravidel, kterými by se měl řídit, každý fotograf.


ŠEST PRAVIDEL KAŽDÉHO FOTOGRAFA

Pravidlo první: Je nutné si zjistit co je to vlastně expozice a jak se vytváří. Dále je nutné rozumět, pojmům jako jsou "Čas, Clona. ISO, Expozice".

Pravidlo druhé: Dalším pravidlem je ovládání fotoaparátu. Naučte se ovládat svůj foťák. Prozkoumejte funkce, které nabízí včetně možnosti jejich nastavení.

Pravidlo třetí: Ke kvalitní fotografii využijte také hloubku ostrosti. Co je ta hloubka ostrosti? Je to rozmazání pozadí nebo ostré pozadí. Záleží, jestli ostříte na popředí objektu nebo na pozadí objektu dané kompozice. Při ostření na objekt, který je na popředí správným nastavením vzniká rozmazané pozadí, a to je ta hloubka ostrosti.

Pravidlo čtvrté: Jiné téma jiný styl fotografování. Svá specifika mají fotografování krajiny, svatby, portrétu atd. a ke každému tématu je nutné přistupovat individuálně.

Pravidlo páté: Kompozice je jedno z významných pravidel. Bez důkladné kompozice obrazu není kvalitní natož kreativní fotografie. Každý kdo chce opravdu vytvářet kvalitní snímky by měl znát co je u kompozice zlatý řez, kdy je nutné použít diagonálu a kdy například středovou kompozici. 

Pravidlo šesté: Kreativita to je oč tu běží. Každý fotograf je jiný, každý má jiný uhle pohledu na kompozici, to co se líbí jemu nemusí se líbit jinému a naopak. Neexistuje dokonalá příručka nebo návod, jak správě fotografovat. Je důležité zvládnout techniku fotoaparátu, focení a osvojit si nejdůležitější pravidlo, kterým je "kreativita". Dobrý fotograf stále hledá nové techniky focení a hledá nové náměty. Dobrý fotograf by měl mít fotografii v srdci, v očích a hlavě. Proto buďte kreativní, hrajte si s ohnisky, s časem, kompozicí, clonou a s úpravou snímků na počítači.


Otázku, jak správně fotografovat si kladou mnozí začátečníci, ale také i pokročilý fotografové. Jistě jste slyšeli technické pojmy jako je "Čas, Clona, ISO, Hloubka ostrosti", které jsou nejčastěji nastavovanými parametry. 

Rychlost závěrky: Pomalá rychlost závěrky - v případě použití pomalejší rychlosti závěrky, dostanete do objektivu více světla a tím dojde k rozmazání pohybujících se objektů. Při používání pomalejší rychlosti závěrky doporučuji použít stativ nebo pevnou plochu. Jestliže je fotoaparát a fotografující objekt v klidu, tak při pomalé rychlosti závěrky dochází k jedinečně ostrým fotografiím neboli jasným snímkům se spoustou detailů, a to i při špatném osvětlení. Použijete-li pomalou rychlost závěrky na objekty, které se pohybují, získáte tak efekt rozmazání, čímž získáte efekt dojmu rychlosti - běžec, voda atd. Vysoká rychlost závěrky - v případě použití vysoké rychlosti závěrky získáte na fotografii u rychle pohybujícího se objektu je objekt ostrý. Při fotografování za vysokých rychlostí závěrky je možné ostře v daném okamžiku zachytit rychle pohybující se objekt.

Nastavení clony: - je opak rychlosti závěrky. Rychlost závěrky a clona spolu souvisí a doplňují se. Důležité je tyto parametry používat v rovnováze. Pokud otevřete clonu, dostanete do fotoaparátu více světla, takže lze použít větší rychlost závěrky. S Objektivem s velkým otvorem získáte menší hloubku ostrosti. Je nutné při nastavených parametrech zaostřit na objekt focení, který bude ostrý a pozadí bude rozmazané. Některé kombinace rychlosti závěrky a clony mohou vyhotovit snímky podexponované (tedy tmavé) anebo přeexponované (tedy světlé). K nalezení rovnováhy mezi clonou a rychlostí závěrky je ve fotoaparátech režim. Který se jmenuje upřednostnění clony nebo závěrky (preference slony, preference závěrky), a tím fotoaparát automaticky optimalizuje nastavení.

Nastavení ISO: - při nastavení vysokého čísla ISO, fotoaparát umožní při nedostatečném osvětlení a vyšší rychlosti závěrky vyhotovit kvalitní fotografii i bez použití blesku. Je to prosvětlení snímku bez nastavování clony a rychlosti závěrky. Vyšší hodnota ISO, má také i své slabé stránky, a tím je snižování kvality snímku například šumem ve fotografii nebo věrnosti barev.Otázku, jak správně fotografovat si kladou mnozí začátečníci, ale také i pokročilý fotografové. Jistě jste slyšeli technické pojmy jako je "Čas, Clona, ISO, Hloubka ostrosti", které jsou nejčastěji nastavovanými parametry.


JAK FOTOGRAFOVAT POHYB

Jak docílit vašim fotografiím dynamiky? Pokud fotografujete rychle jedoucí vozidla nebo běhající sportovce či děti budete čelit problému jak docílit požadované ostrosti nebo neostrosti. Dobře zachyceným pohybem lze dosáhnout velice působivých fotografií jako například padající vodopád, kde voda zanechává bílý závoj.

Jak správně nastavit fotoaparát? Je nutné si uvědomit, co chcete fotografovat. Zda rozmazaný nebo ostrý pohyb. Na fotografování pohybu slouží režim, který se jmenuje "Priorita času", který je značený písmenem "S" pro fotoaparáty značky Nikon a pro fotoaparáty značky Canon je značen písmenem "Tv". V tomto režimu si volíte sami čas a měřící systém fotoaparátu k němu přidá automaticky clonu. Tím je pod kontrolou míra rozostření pohybu. Zvolením rychlého času získáte ostrost a zvolením pomalého času získáte rozostření.


Režim ostřeníV případě, že vlastníte pokročilejší fotoaparát, můžete si nastavit režim kontinuálního ostření, který dokáže přeostřovat na pohybující se objekt. Nikon ho má pod označením AF-C a Canon pod označením Al Servo.

Pohyb ostře zmražený - Ostrému zobrazení se říká slengově "Zmražení pohybu", lze ho dosáhnout pomocí nejkratšího času závěrky. Na délce času závěrky v závislosti na rychlost snímaného pohybu záleží, jak ostře bude tento pohyb zachycen. Horní hranice rychlosti závěrky bývá velice vysoká 1/2000 - 1/4000.

Expozice - Pokud je světla nedostatek, závěrka bude muset se otevřít na delší dobu. Při zmražení pohybu je převážně problém dostatečně rychlý čas pohybujícího se objektu. Například při fotografování rychle jedoucího vozidla. Představte si, za jednu vteřinu než cvakne závěrka, jaký úsek ujede vozidlo. S jednou vteřinou otevřené závěrky bude na fotografiích jen čmouha. Je nutné mít nastavené cvaknutí závěrky na velice krátkou dobu.

Jak toho docílit? Je nutné zajistit více světla například fotografováním v jinou denní hodinu nebo za lepšího počasí. Dále je nutné otevřít více clonu, a to až na co nejmenší clonové číslo "zn.f" (sníží se tím samozřejmě i hloubka ostrosti) a zvýšit ISO. 


Jaký čas je vhodný na ostrý pohyb - Občas chce fotograf zachytit například každou kapičku tekoucí vody nebo plápolající šátek ve větru na ženské postavě ostře, tedy ostrý pohyb. V tomto případě je nutné nastavit co nejkratší čas. Potřebné časy se liší v závislosti na vzdálenosti od fotografovaného objektu, rychlosti jeho pohybu a použitím ohniskové vzdálenosti. V tomto případě nelze nastavit universální čas, ale dle mých zkušeností u rychlého pohybu je vhodný čas 1/250 - 1/500s. V případě pomalejšího či vzdálenějšího pohybu lze použít 1125s.

Pohyb lehce rozmazaný - V dostatečném osvětlení a delším času vám nevznikne efekt lehce rozmazaného objektu, ale naopak. Jak toho docílit? Je nutné zajistit přístupu méně světla například fotografováním v jinou denní hodinu nebo horšího počasí nebo využitím stínu. Dále je nutné co nejvíce zavřít clonu, a to až na co nejvyšší clonové číslo "zn.f" a snížit ISO či použít ztmavující fotografický filtr.

Jaký čas je vhodný pro rozmazaný pohyb - Rozmazaný pohyb je velice kreativní nástrojem pro fotografa. K rozmazání pohybu například jedoucího auta nebo tekoucího vodopádu postačí 1 vteřina. Aby kreativnost fotografie byla dokonalá, je nutné si uvědomit, že část fotografie tedy objektu, který fotíte, by měl být ostrý a ostatní rozmazané, Tím dosáhnete efektu rychle se pohybujícího se předmětu. Ostrost objektu musí zajistit stativ nebo pevná plocha.

Něco mezi - Ani ostrý ani rozmazaný chcete zlatý střed, tedy snímek, který bude ostrý a rozmazaná část pohybujícího se objektu kontrastující. Nastavte si například clonu na f5.6, čas na 1/60s, ISO na 200, ale přesný čas nelze určit.


Jak na panning - Je nutné s fotoaparátem provést co nejdelší pohyb od začátku, kdy vozidlo vjede do scény a plynule pohybovat s ním až do vzdálení se vozidla a uprostřed tohoto pohybu zmáčknou spoušť (nesmí se v okamžiku zmáčknutí spouště zastavit pohyb, ale dále v něm pokračovat). Důležité je, aby celý proces pohybu byl plynulý a přirozený. Kompozice obrazu u této metody je, že objekt by měl vjíždět do obrazu tedy v první třetině zlatého řezu.

Švenkování ve fotografii - Švenkování neboli Panning je technika, jak zpomalit pohyb tím, že fotoaparátem sledujete směr pohybu foceného objektu a vdaný okamžik stisknete spoušť. Výsledek tohoto úsilí je ostrý předmět fotografování a rozmazané pozadí. Takto vypadající fotografie působí, že fotografovaný objekt se pohybuje velikou rychlostí. Tato technika se využívá na sport, rychle jedoucí vozidla apod. V této technice jde o to dosáhnout dobrého rozmazání a ostrého objektu. Většinou se doporučují dlouhé časy jako například 1/50s nebo delší. U formulí 1, kde rychlost je mnohonásobně vyšší je nutné nastavit čas co nejkratší. Čím delší čas se použije, tím je pozadí více rozmáznuté a čím je čas menší tím je pohybující se objekt ostřejší.

  • Čas pro Panning 1/50, Čas pro rychle jedoucí vozidlo 1/250

Přehled časů - Časy jsou orientační a je nutné se přizpůsobit daným podmínkám

Zcela zmrazená voda = 1 vteřina

Částečně rozmazaný pohyb = 1/60

Děti v běhu = 1/125s 

Sport, rychlá auta = 1/500s a výše

Přečtěte si jako první, co je nového